Ka vazhduar për ditën e dytë me radhë punën Akademia Ndërkombëtare Verore e Cyber Security & Privacy në Tiranë. Universiteti për Biznes dhe Teknologji UBT dhe UBT-CERT Divizioni në organizimin e dytë me radhë të akademisë nën moton “Security Awareness & Privacy” në Tiranë mbahet në datat 12-14 Korrik 2018 tek AKCESK bëhet në partneritet Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike AKCESK. Në ditën e dytë prezent ishin dhe u mbajtën ligjëratat nga UBT-CERT Team Atdhe Buja dhe Blent Kurtalani për Konceptin e përgjithshëm të Sigurisë Kibernetike, Standardeve Ndërkombëtare të Sigurisë së Informacionit 27000 & Web Penetration Testing, si dhe kishte prezantim të punimit nga studenti Erion Zoto. ANV ka vazhduar me zhvillimin e prezantimeve të pajisjeve Hardware të Prof Philip Polstra nga Universiteti Bloomsburg para studentëve prezent në ANV.

Akademia Nderkombëtare Verore në Cyber Security & Privacy organizohet edhe në Prishtinë mbahet në datat 16-25 Korrik 2018 tek UBT Prishtinë & Kampusin Inovativ në partneritet me ICTSmedia, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike AKCESK. Gjithashtu në kuadër të ANV-së për Cyber Security & Privacy organizohet gara për siguri kibernetike & privatësi CERT Awards 2 në bashkëpunim me partnerin Redbull do të ofrohet për studentët një aktivitet social me argëtim dhe shërbim me pije.

Gjatë zhvillimit të Akademisë Nderkombëtare Verore për Cyber Security & Privacy do ketë ligjërues nga gjithë bota si SHBA, Japonia, Europa, Shqipëria, Kosova etj. me prof më të njohur në këtë fushë do të mbajnë ligjërata para studentëve duke përfshirë temat në fusha të ndryshme duke filluar nga IT Security, Communications Systems covering Windows and Linux Forensics, Network Security, Ethical Hacking, Data Privacy and Security, Cyber Forensic and Cyber Crimes, Mobile Forensics.

ANV do të vazhdojë aktivitetet e saj gjatë kësaj jave deri ditën e shtune 14 korrik 2018.

Vazhdon ANV e CSP 18 Tiranë ditën e 2 të ligjëratave nga UBT-CERT Team