Ka filluar punën Akademia Ndërkombëtare Verore e Cyber Security & Privacy në Tiranë. Universiteti për Biznes dhe Teknologji UBT dhe UBT-CERT Divizioni në organizimin e dytë me radhë të akademisë nën moton “Security Awareness & Privacy” në Tiranë mbahet në datat 12-14 Korrik 2018 tek AKCESK bëhet në partneritet Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike AKCESK. Me fokus studentët në degët e Shkencave Kompjuterike, Teknologjise së Informacionit, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Komunikuese, Cyber Security & Privacy, profesionistë të Sigurisë, Digital Forensics dhe Industrinë e TIK-ut Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Në ceremoninë e hapjes prezent ishte dhe foli drejtoresha e AKSHI Znj. MIRLINDA KARÇANAJ, drejtoresha e AKCESK Znj. Vilma Tomco dhe nga UBT-CERT Team Atdhe Buja. ANV ka vazhduar me zhvillimin e ligjëratës sipas agjendës të Prof Philip Polstra nga Universiteti Bloomsburg në lidhje me USB Forensics, Pen-testing.

Akademia Nderkombëtare Verore në Cyber Security & Privacy organizohet edhe në Prishtinë mbahet në datat 16-25 Korrik 2018 tek UBT Prishtinë & Kampusin Inovativ në partneritet me ICTSmedia, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike AKCESK. Gjithashtu në kuadër të ANV-së për Cyber Security & Privacy organizohet gara për siguri kibernetike & privatësi CERT Awards 2 në bashkëpunim me partnerin Redbull do të ofrohet për studentët një aktivitet social me argëtim dhe shërbim me pije.

UBT-CERT ka arritur me sukses regjistrimin për herë të parë në vend në shumë organizata ndërkombëtare të sigurisë si në Trusted Introducer, në vitin 2017 edhe në FIRST.  Por synojmë të jemi pjesë e organizatës US-CERT, ENISA, EU-CERT dhe NATO.

Gjatë zhvillimit të Akademisë Nderkombëtare Verore për Cyber Security & Privacy do ketë ligjërues nga gjithë bota si SHBA, Japonia, Europa, Shqipëria, Kosova etj. me prof më të njohur në këtë fushë do të mbajnë ligjërata para studentëve duke përfshirë temat në fusha të ndryshme duke filluar nga IT Security, Communications Systems covering Windows and Linux Forensics, Network Security, Ethical Hacking, Data Privacy and Security, Cyber Forensic and Cyber Crimes, Mobile Forensics.

ANV do të vazhdojë aktivitetet e saj gjatë kësaj jave deri ditën e shtune 14 korrik 2018.

Filloi punimet ANV-ja e Cyber Security & Privacy 18