Duke filluar nga 24 Janar 2017 mbahet edicioni i 50th TF-CSIRT meeting and FIRST Regional Symposium for Europe, UBT-CERT ka pranuar ftesen per pjesemarrje nga FIRST ne kete ngjarje te rendesishme.

UBT-CERT ftohet nga FIRST ne edicionin e 50-të të Simpoziumit regjional