20/04/2015 – 21/04/2015 – 22/04/2015   Siguria e informacioneve dhe masat e sigurisë për organizatat dhe përpunuesit e të dhënave konform ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe aktit nënligjor rregullores “masat e sigurisë”

 

Privatësia në epokën digjitale