Konferenca e mbajtur me 18-19 Janar 2016 në Prishtinë, Kosovë mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, qeveria dhe autoritetet e pavarura si Policia Kosovës, ASHI Agjencioni i Shoqërisë së Informacionit, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave, ARKEP. Gjatë konferencës do të mbahet edhe gara “THE DAY WHEN HACKING IS LEGAL”.

Më shumë info http://cybersecurity-privacy.com/1st/

18 Janar 2016 – THE DAY WHEN HACKING IS LEGAL