Research and Development

The main focus of the Center in Research and Development is follow: Cyber Security Policy and Strategy Cyber Culture and Society Cyber Security Education, Training and Skills Legal and Regulatory Framework Standards, Organisation and Technologies

Training

Cyber System and Security Information System Security Application Security IT Security Risk Management Cryptography Digital Forensics Ethical Hacking Network Security Security Auditing Privacy and Anonymity Energy Security Data Security CISCO Quality Management: ISO 9001 System Quality Manager Quality Auditor ITIL,

Events

15/11/2017 – UBT CERT member on international organizational for security “FIRST”. 07-09/11/2017 – UBT-CERT part of the UNDP/FIRST Technical Colloquium. 02/11/2017 – Official on Twitter, UBT-CERT is the Kosovo academic and first CERT. 12 – 14/10/2017 – 2nd edition of “Hack Day Kosova

Read more
Në ANV-në e Sigurisë Kibernetike mbahet gara “Hackathon CERT Awards II”

Në ANV-në e Sigurisë Kibernetike mbahet gara “Hackathon CERT Awards II”

Në UBT është mbajtur gara kibernetike “Hackathon CERT Awards II“, e organizuar nga UBT CERT, në partneritet me AKCESK dhe ITCSmedia, ku i zhvilloi punimet në kuadër të Akademisë Ndërkombëtare Verore të Sigurisë Kibernetike. Studentët morën pjesë në këtë garë

Read more