Research and Development

The main focus of the Center in Research and Development is follow: Cyber Security Policy and Strategy Cyber Culture and Society Cyber Security Education, Training and Skills Legal and Regulatory Framework Standards, Organisation and Technologies

Training

Cyber System and Security Information System Security Application Security IT Security Risk Management Cryptography Digital Forensics Ethical Hacking Network Security Security Auditing Privacy and Anonymity Energy Security Data Security CISCO Quality Management: ISO 9001 System Quality Manager Quality Auditor ITIL,

Vision

The vision: the leading contribution, through education, research and development functions, on offering strategies, policies and technologies for security and privacy that impact the tomorrow cyber security for the country and the region.

Events

For the first time in Kosovo, UBT-CERT organizes activity of the year for cyber security “Hack Day Kosova 2016”. The event held at UBT Campus – Prishtina, from 25 to 26 November. 16/01/2016 – The day when hacking is legal

Read more
UBT bashkëpunon me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

UBT bashkëpunon me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Në një ceremoni solemne të organizuar me rastin e shënimit të trevjetorit të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (ASHMDHP), presidenti i UBT-së, prof. dr. Edmond Hajrizi dhe mbikëqyrësi kryesor shtetëror, z. Ruzhdi Jashari, në prani të të

Read more