Sistemi per Raportimin e Incidenteve të UBT-CERT ofron një mjet të sigurt për të raportuar incidentet e sigurisë kompjuterike. Ne pranojmë raporte për një dobësi të sigurisë dhe punojmë për të zgjidhur dobësitë.

Nëse besoni se keni gjetur një dobësi të sigurisë që nuk është zgjidhur, ju lutem dërgoni me e-mail në adresën cert.incident@ubt-uni.net

Nëse keni ndonjë problem ose dëshironi për raportim të përdorni mekanizëm tjetër, na kontaktoni.

Raporti i pranimit dërgohet për të informuar se raporti i incidentit është marrë.