Produktet Inovative në UBT-CERT ofrojnë një llojllojshmëri të informacioneve për komunitetin dhe përdoruesit me njohuri të ndryshme.

UBT-CERT Divizioni pjesë e Qendrës për Kërkim & Zhvillim fokusin kryesor e ka në zhvillimin e:

  • Cyber Security Politika dhe Strategji
  • Cyber Kultura dhe Shoqëria
  • Cyber Security Edukimi, Trajnimet
  • Korniza ligjore dhe rregulluese
  • Standarde, Organizimi dhe Teknologji

Të rejat në Kërkim & Zhvillim

Njoftimet, Vulnerabilities, Keshillat
Ofrohen vazhdimisht informacionet për lëshimet e sigurisë, vulnerabilities, dhe exploits.