Produktet në UBT-CERT Cyber Awareness sistemin ofrojne nje llojllojshmeri te informacioneve per komunitetin dhe perdoruesit me njohuri te ndryshme.